2014-05-04

Zdzisław Krasnodębski - Polski dar wolności

c002-135-231
c002-135-231 = A44 = Aldatal44 = ⊕
2014-05-04 = CRC = Catholic Roman Calendar ✝


Prof. Zdzisław Krasnodębski - Polski dar wolności
Blogpresportal

Published on May 3, 2014

W przeddzień Święta Konstytucji 3 Maja prof. Zdzisław Krasnodębski starał się odpowiedzieć na pytanie dlaczego obchodzimy to narodowe święto. Spotkanie poświęcone także sprawom europejskim, gdyż co trzeba podkreślić profesor jest liderem warszawskiej listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, prowadził Piotr Kazimierczak z Komitetu PIS Warszawa Śródmieście.


Znakomite i bardzo ważne wystąpienie prof. Zdzisława Krasnodębskiego o dawnych Polakach, dawnej Polsce, konstytucji 3. maja i przyszłości Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz zrozumieć moje poglądy, Cunrad44'a Spasa, Boga44, to koniecznie trzeba znać tamte treści wypowiedziane przez prof. Krasnodębskiego!

Ja nie zgadzam się z tą wizją prof. Krasnodębskiego, bo na podstawie tych samych przesłanek, ja wyciągam zupełnie odmienne wnioski od tamtych jego  wniosków. 
Jednak samo zapoznanie się z jego opowieścią i tamtymi przesłankami, wydarzeniami, procesami, jest konieczne do dalszych mądrych rozważań.

Polecam dlatego bardzo staranne i uważne wysłuchanie tego, co zostało powiedziane na tamtym spotkaniu z prof. Z Krasnodębskim!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz