2014-05-12

Cunrad44 jest Kuning Reks Vandali, czyli "Król Chłopów"

Cunrad44 Czterdzieści i Cztery jest
Cuning Recs Vandali,
Kuning Reks Wandali,
czyli
Król Chłopów
(Królem Narodu Chłopów - w odróżnieniu od tego "szlacheckiego" Narodu Polaków Katolików, czyli Naród Panów albo Rasa Panów).


Hala odlotów - 28.11.2013-11-28
Chłopi, dlaczego wstydzimy się swoich korzeni?


""Każdy chłop ma w sobie coś z króla;
każdy król ma coś w sobie z chłopa.""
Władysław Hańcza

Pochodzenie słowa
cuning, kuning, koning, konung, kong, König, king, cing, kniaź, knez, ksiądz:

""From Middle English cunning, kunning, konnyng, alteration of earlier Middle English cunninde, kunnende, cunnand, from Old English cunnende, present participle of cunnan (“to know how to, be able to”), equivalent to con +‎ -ing. Cognate with Scots cunnand (“cunning”), German dialectal könnend (“cunning”), Icelandic kunnandi (“cunning”).""
Inne słowa:
Temu polskiemu niesłusznemu słowu "król" po vandalscu odpowiadają inne słowa o pradawnym i niechrześcijanskim pochodzeniu:

+
cuning, kuning;
cunig, kunig;

+
recs, reks, riks (latina: rex, gotycka: reiks, w polskich imionach: ryk (HenRyk), dojcza: rich (HeinRich), mowy latynoskie: rigo (AmeRigo), rico (EnRico))

+
ludan (od gotyckiego/vandalskiego: thiudans, Þiudans) - "ten kto służy ludowi, kto rządzi ludem, przewodzi ludowi"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz