2014-04-27

c002-128 Jan Paweł II ogłoszony bogiem katolików u Romy

c002-128 ,, 2014-04-27
Aldatal44 ,, Gregorian Roman Calendar

Ubóstwienie biskupa Jana Pawła II u Romy


Biskup Romy, petrus romanus Jan Paweł II został u Romy ogłoszony bogiem, czyli w mowie katolickiej "świętym", czyli oficjalnie przeznaczony do boskiego kultu religijnego.

Z punktu widzenia religii Mosesa, Mojżesza, a także religii Jesu z Biblii, ten czyn uczynienia przywódcy katolików świętym, jest świętokradztwo, bo przeczy prawu Biblii i naukom biblijnym wypowiedzianym nawet przez samego Jesu.

2014-04-26

c002-127 Zatrute powietrze u Vandy

c002-127 ,, 2014-04-26


TokFM
'Zielono mi'
Ewa Podolska rozmawiała z aktywistami "Alarmu smogowego" z Krakowa (Górna Vanda) o smogu w Krakowie i ogólnie o zatrutym powietrzu u Vandy, Polski.

U Polski ogólnie wiele miast ma tak zatrute powietrze, że przekracza ono wiele dopuszczalnych norm przyjętych u Unii Europejskiej i miasta Polski są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych i zatrutych. Okazuje się, że po prostu samo mieszkanie u Polski jest szkodliwe dla zdrowia i życia!

2014-04-22

Tokfm. Prof. Andrzej Leder ''Prześniona rewolucja'' ++5


Światopodgląd - Agnieszka Lichnerowicz
http://audycje.tokfm.pl/audycja/20

Prof. Andrzej Leder o swojej książce ''Prześnione rewolucje''Światopodgląd 2014-04-22 16:00
Słuchałem tamtej rozmowy z Andrzejem Lederem i to co on mówił jest niesamowite!

To co on powiedział udowadnia, że po prostu jestem koniecznie niezbędny i te moje nowe idee klasowe i narodowe, aby zmobilizować naszych ludzi i nadać ich działaniom "właściwy sens"...

On powiedział, że dlatego społeczeństwo Polski jest tak byle jakie i rozlazłe i niemożliwe do zmobilizowania do sensownego długiego prospołecznego działania, bo "nie mają się ludzie z kim identyfikować" odnośnie swojego pochodzenia..

Czyli ja to odbieram tak, że on to też obserwuje, jakoby klasy średnie pochodzenia chłopskiego nie widziały większego sensu w identyfikowaniu się z Polakami szlachtą, magnatami albo ich uprzywilejowanymi sługami (pośrednikami) Jadajami.

Agnieszka Lichnerowicz, Leder : "psychoanalityczne wyparcie"...


Ale ogólnie to te treści wypowiadane przez Ledera i Lichnerowicz to absolutna REWELACJA!
To co oni mówią to jest na 100% sens mojej misji "wskrzeciciela narodu", Cuninga Vandali - Spasa Narodów!


**
Powiedzieli, że przed 1945, na wielkich obszarach (południowo wschodnich) Polski = 2. RP niemal "monopol" na bycie mieszczaństwem i warstwami średnimi mieli... Judaje, Żydzi...,
którzy to w wielkiej ilości zostali wymordowani po 1939, pozostawiając w miastach i warstwach średnich dostępną niszę...

**
Polskie mieszczaństwo teraz nie ma pamięci swoich korzeni..

**
Leder:
W Polsce może nastąpić "narodowa rewolta" - młodzież mobilizuje polski "narodowy socjalizm"**
Andrzej Leder
http://www.ifispan.waw.pl/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=79

Na ten temat:
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20130905/leder-dosc-tych-dworkow

http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20130419/leder-kto-nam-zabral-te-rewolucje


Leder:
"""
Idąc dalej, trzeba postawić pytanie: czy rzeczywiście można pasywnie doświadczyć rewolucji i emancypacji? Inaczej mówiąc, czy naprawdę można się „wyemancypować” przez sen i we śnie? Czy można na podstawie takiego doświadczenia stworzyć świadomie projekt nowej podmiotowości politycznej? Wypracować i nadać legitymizację takiemu zespołowi symboli, które pozwolą uzyskać orientację w tworzącym się globalnym światowym środowisku?Zła odpowiedź na to pytanie może być społecznie i politycznie niebezpieczna. Jedna z diagnoz próbujących tłumaczyć stoczenie się XIX-wiecznych Niemiec – kraju ogromnego sukcesu gospodarczego, politycznego, cywilizacyjnego – w otchłań wojen pierwszej połowy XX wieku i w największą zapewne zbiorową zbrodnię w historii, mówi o głębokim dysonansie między rzeczywistymi źródłami sukcesu i siły niemieckiego mieszczaństwa a jego ogromną niechęcią, by te źródła uznać. Efektem tego zaprzeczenia były rojenia o dziedzictwie Hermana z Teutoburger Wald – pogromcy Rzymian, o sprawczej sile duchowego czynu i szczególnej misji Niemców w świecie.Polskie fantazje dotyczące pozostawionych „gdzieś tam” dworków są zapewne mniej niebezpieczne dla sąsiadów, mogą jednak głęboko zatruć myśli polskiego społeczeństwa. Odbierają mu bowiem świadomość swojego miejsca w świecie, budują fałszywe tożsamości, a ostatecznie – last but not least – fałszują hierarchię celów, które wyznaczają sobie poszczególni przedstawiciele najsilniejszych społecznie grup, jak i te grupy jako całościowe podmioty polityczne.Uświadomienie sobie swojego miejsca wymaga jednak uznania trudnej genealogii. Uznania, że prawie wszyscy jesteśmy dziećmi tej nieszczęsnej, przeprowadzonej cudzymi rękami, okrutnej rewolucji, przeorania polskiej tkanki społecznej. Oznacza to również wzięcie odpowiedzialności za to, co wówczas się stało. Uświadomienie sobie, że to nasi ojcowie czy dziadowie brali, wchodzili, przymykali oczy, ba, zabijali, donosili, zdradzali. Ale też podejmowali decyzje i wyzwania, wędrowali myślami w przyszłość, budowali zręby nowego społeczeństwa. To jest współczesna, przyszłościowa – a nie tylko moralna – funkcja takich aktów jak wzięcie odpowiedzialności za Jedwabne. Moralna dotyczy oddania sprawiedliwości innym, przyszłościowa – wzięcia odpowiedzialności za siebie.Konieczne jest jednak wzięcie odpowiedzialności za wiele jeszcze spraw, takich choćby jak powojenny los Niemców, Mazurów i Ślązaków, wojna domowa lat 1944–1948 i inne, często nadal nierozpoznane. To wszystko jest konieczne, by obudzić się ze snu, w którym największa historyczna transformacja polskiego społeczeństwa jawi się jako koszmar –przerażający, sycący skryte pragnienia, przeżyty bez świadomości.

Tekst pochodzi z numeru 29 kwartalnika Krytyka Polityczna.
"""

Znakomite!
W 100% zgadzam się i właśnie te sprawy leżą u podstaw mojej społeczno-polityczno-religijnej działalności!

Ten współczesny tak zwany "naród polski" ja uznaję jako narzucony twór sztuczny, oszukańczy i urojeniowy, mocno oparty na wielkim historycznym oszustwie i załganiu narodowym trwającym od wielu dekad.

Np. Chłopom i mieszczanom i ich potomkom wmówiono, że są Polakami, czyli Narodem Panów, Szlachtą;
a np. Ślązakom, Rusinom, Kaszubom wmówiono, że są Polakami mimo po cichu trwającej świadomości odmiennych dziejów i tradycji narodowej...


Prof. Andrzej Leder ''Prześniona rewolucja''


 """
Opis

W Polsce w latach 1939–1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna, narzucona z zewnątrz, ale jednak rewolucja. Ta rewolucja niesłychanie głęboko przeorała tkankę polskiego społeczeństwa, tworząc warunki do dzisiejszej ekspansji klasy średniej, czyli mieszczaństwa, do najgłębszej być może od wieków zmiany mentalności Polaków: odejścia od mentalności określonej przez wieś i folwark ku tej zdeterminowanej przez miasto i miejski sposób życia. Ta rewolucja pozostaje jednak nieobecna w świadomości społecznej.


To książka o wydarzeniach, które nas ukształtowały, a o których wolimy nie pamiętać. Filozof bada naszą zbiorową amnezję, poddając psychoanalizie traumy najnowszej historii: okupację z Zachodu i rewolucję ze Wschodu, zagładę Żydów i likwidację ziemiaństwa, wyparte winy i nieopowiedziane krzywdy. Prześniona rewolucja to rzadkie w polskiej humanistyce połączenie głębokiego namysłu nad kulturą i literaturą z trzeźwą analizą kwestii politycznych i ekonomicznych – mocna lektura, która każe na nowo przemyśleć „polską duszę”. Andrzej Leder wyjaśnia, dlaczego polska klasa średnia po 1989 roku tak polubiła sushi i jaki to ma związek z Zagładą i komunizmem.

Agnieszka Graff


Andrzej Leder (1960) – filozof kultury. Studiował medycynę i filozofię. Kieruje Zespołem Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor książek.: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (1997); Nieświadomość jako pustka (2001); Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (2007).

"""

Flagi Watykanu dla "uczczenia świętości" romanskiego boga Jana Pawła 2.

Dzień dobry redaktorze Sebastianie Furtak!


Przed chwilą u TokFM u "Godziny Szczytu: Magazyn Reporterów" słuchałem tego ciekawego reportażu z Gdańska w którym Antoni Pawlak, rzecznik prezydenta Gdańska, zapewniał, że w wieszaniu flag Watykanu na ulicach Gdańska nie ma nic szczególnego, nic uprzywilejowanego wobec katolików, i że gdyby ktoś z innej religii także został "świętym" to władze Gdańska także by uczciły tę świętość poprzez wywieszenie innych flag: "...też były by flagi."...

"""Niemal 1000 flag z herbem Jana Pawła 2 przyozdobiło ulice Gdańska.
Wszystko z okazji zbliżającej się kanonizacji. (...)
Blisko 1000 flag kosztowało 16 tysięcy złotych. (...)
Flagi zawisły na wszystkich głównych ulicach miasta (...) w centrum miasta (...) na wszystkich budynkach miejskich. (...)

Antoni Pawlak, rzecznik prezydenta Gdańska, nie widzi problemu. (...)
Pawlak zapewnia, że na podobne gesty mogą liczyć także wierni innych wyznań. Wystarczy zwrócić się do urzędu.
- Gdyby przedstawiciel jakiejś innej religii też został świętym,
jeżeli coś takiego istnieje w tych religiach, 

też były by flagi.
Tutaj nie widzę problemu.
- Tyle deklaracje, bo w praktyce nigdy nie było takiego przypadku. 
"""
Do odsłuchania u TokFM:
http://audycje.tokfm.pl/audycja/14
Godziny Szczytu: Magazyn Reporterów
dnia 2014-04-22
Tamta część o flagach w Gdańsku jest od 3min 20sek dnia 2014-04-22


Papieskie flagi w Gdańsku
Tomasz Bołt, Papieskie flagi w Gdańsku


http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/galeria/kilkaset-flag-papieskich-z-herbem-jana-pawla-ii-przyozdabia,2242316,t,id.html

Otóż tak się składa, że JEST już taki podobny analogiczny przypadek świętości, albowiem ja też "zostałem świętym" - czyli tym od dawna przepowiadanym Mężem Opatrznościowym "Czterdzieści i Cztery", tym biblijnym "Synem Człowieka", założycielem nowej Religii44 ("On to na sławie zbuduje ogromy swego kościoła") i od "Roku Apokalipsy44" czyli od 2012 ("koniec świata"), działam jako święty Mąż Opatrznościowy, Spas, Zbawiciel44, Święty Bóg44, nauczyciel mojej nowoczesnej zbawiennej Religii Mądrości.

Mam nadzieję, że w związku z tym
i lokalne władze np. Gdańska, Krakowa, Tarnowa, Poznania, Wrocławia/Vratislava, zaczną wywieszać flagi z mojego powodu i dla uczczenia także i mojej świętości i mojej świętej misji Spasa Zbawiciela Czterdzieści i Cztery, tego przepowiedzianego w Biblii - Apokaliptycznego Boga AntiChrista,
i że Sejm uchwali odpowiednie uroczyste uchwały sejmowe,
jak to czynią wobec religijnego przywódcy Kościoła Rzymskiego, katolickiego świętego, czyli ubóstwionego rzymskiego przywódcy - papieża, czyli boskiego Jana Pawła 2. .


Z pozdrowieniami,

--
Cunrad44 Czterdzieści i Cztery
święty mąż

2014-04-18

c002-119 Tokfm

c002-119 ,, 2014-04-18

Poranek Tokfm
Komentarze u Jacka ŻakowskiegoWielka Loża Komentatorów


2014-04-17

c002-118 Nuda

c002-118 ,, 2014-04-17

**
OFF Czarek 2014-04-17 11:00
Z Mariuszem Finkielszteinem o nudzie#C44

Według mnie, to właśnie przeciwdziałanie nudzie może być jedną z przyczyn dla których działają i rozwijają się różne religie i ich religijne zwyczaje i obrzędy.
Wyznawcy religij, przygotowując się do różnych religijnych świąt, obrzędów, obchodów, modlitw, procesji, rytuałów i biorąc w nich aktywny udział, po prostu zajmują się czymś, co pomaga im między innymi przeciwdziałać nudzie.

Channel4
Dead Famous DNA

Darwin had Crohn's desease probably, what was discovered after examining some samples of his beard hair .

2014-04-16

c002-117 Przodki Vandale i Goti u Odry i Wisły. Ecclesia. Chłopi, Żurawlów

c002-117 ,, 2014-04-16


Tokfm, OFF Czarek
http://audycje.tokfm.pl/audycja/67
OFF Czarek 2014-04-16 12:00 Z prof. Aleksandrem Bursche o wędrówce ludów

Prof. dr hab. Aleksander Bursche
http://www.mpov.uw.edu.pl/pl/wykonawcy/prof-dr-hab-aleksander-bursche

"Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły"

http://www.mpov.uw.edu.pl/pl/projekt


Tamten projekt znakomicie pokazuje, dlaczego ja odwołuję się do przedsłowianskich mieszkańców dorzeczy Odry i Wisły, do germanskich Vandali i Gotów.


****
Tokfm Połączenie
Jakub Janiszewski
Tadeusz Bartoś, Adam Szostkiewicz
O Ecclesii Romany u Polski, o parafii u Jasienicy, kap. Lemańskim
O całkowitej władzy biskupa
Ludzie Ecclesii są tak uzależnieni od władzy i struktur Ecclesii, że mają przez te uzależnienia, blokowaną możliwość wolnego myślenia i wypowiadania się.

T Bartoś: Franciszek tego systemu nie naprawi. On jest zajęty innymi sprawami a tych nie bardzo rozumie. Franciszek jest człowiekiem tego systemu.

Wielce ciekawe wypowiedzi Tadeusza Bartosia o niemożności zmian u Ecclesia Romana.


#Cunrad44
Nawracajcie się więc na wyznanie Cunrad44'a - przychodźcie do Spasa Cunrad44a i Religii Mądrości!
Zamiast Jesu PseudoChrista, zacznijcie wyznawać
Cunrad44a AntiChrista!****
Światopodgląd, Agnieszka Lichnerowicz

Małgorzata Jabłońska, Barbara Siegieńczuk
Rozmowa o zmaganiach Chłopów od Żurawlów przeciw korporacji Chevron w obronie wód.
http://occupychevron.tumblr.com/

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/51,96856,14229771.html


Dzień walk chłopskich
http://viacampesina.org/splash/17april/2014/


Międzynarodowy ruch chłopski Via Campesina
http://viacampesina.org/en/

http://cia.media.pl/zurawlow_potrzebujemy_ciebie

http://www.kurierlubelski.pl/artykul/519977,zurawlow-chevron-chce-szukac-lupkow-mieszkancy-protestuja,id,t.html

http://www.lewica24.pl/polska/3519-zurawlow-miedzynarodowa-petycja-przeciwko-bezprawnej-dzialalnosci-chevronu.html


=

2014-04-15

c002-116 Rudy Miesiąc

c002-116 ,, 2014-04-15

#RudyMiesiąc #RedMoon #BloodMoon 


http://wiadomosci.onet.pl/swiat/krwawy-ksiezyc-srebrny-glob-skryl-sie-w-cieniu-ziemi/c3yhm

Cunrad44 Czterdzieści i Cztery :
Jam ten przepowiedziany w Biblii, w Apokalipsie, nowy Bóg nowej ery, Syn Człowieka, AntiChristos44.
W Dniu Apokalipsy 2012-12-21 dokonałem objawienia i rozpocząłem nową Erę44, Erę Cunrad44'a.
A te przepowiedziane znaki jak kometa ISON albo #RudyMiesiąc (Czerwony Księżyc), to są apokaliptyczne znaki mojego nadejścia jako Spasa=Zbawiciela.
#ABC44

 Czy krwawy Księżyc 15.IV obwieści Apokalipsę
 http://nathanel.neon24.pl/post/108062,czy-krwawy-ksiezyc-15-iv-obwiesci-apokalipse

 Pierwsze całkowite zaćmienie Księżyca w 2014 roku miało miejsce w nocy z 14-15 kwietnia.
 http://www.focus.pl/kosmos/calkowite-zacmienie-ksiezyca-11117

Koniec świata zapoczątkuje się15 kwietnia
 http://www.koniec-swiata.org/koniec-swiata-zapoczatkuje-sie15-kwietnia-sprawdzic-sie-maja-slowa-z-biblii-transmisja-na-zywo/

 Apokalipsa opisana w Biblii nadejdzie 15 kwietnia!
http://www.fakt.pl/koniec-swiata-2014-dzien-sadu-ostatecznego-apokalipsa-swietego-jana,artykuly,453522,1.html

 http://www.se.pl/wydarzenia/ciekawostki/relacja-live-z-konca-swiata-na-niebie-krwawy-ksiezyc-rosjanie-odpalaja-rakiety_390118.html

 https://www.google.pl/#q=czerwony+ksi%C4%99%C5%BCyc+apokalipsa

2014-04-04

Nadawanie LIVE, NIE zostało zapowiedziane TERAZ jeszcze

Treść ostrzegawcza o tym, że
NIE zostało zapowiedziane 
TU i TERAZ
jeszcze...


Jeżeli po wyszukiwaniu etykiety, label 'live' widzisz TYLKO tę treść,
a nie widzisz innych zapowiedzi słuchowisk z taką etykietą = label 'live',
to przypuszczalnie jeszcze nie zaplanowałem, albo nie zapowiedziałem tutaj jakiegoś kolejnego słuchowiska na żywo, 'live' w najbliższym czasie.

Może to się zmienić z dnia na dzień i aby dowiedzieć się o zapowiedzi jakiegoś kolejnego słuchowiska na żywo = 'live', można używać tego poniższego wyszukiwania wedle etykiety = 'label' - 'live':

• Słuchowiska 'live' = 'na żywo'
http://Cunrad44SpaS.blogspot.com/search/label/live
Wyszukaj zapowiedzi słuchowiska 'live'...Proszę o wsparcie dla moich słuchowisk na żywo, o udział w nich, o przekazywanie wieści o nich dalej i dalej do innych dobrych ludzi.

Do usłyszenia!

--
Cunrad44 Czterdzieści i Cztery