Cunrad44

Ja,Syn Człowieka, Bóg, Spas·itel=Zbawiciel44 AntiChristos

I,SON of MAN, The One

I wy bądźcie gotowi, bo nie wiecie godziny, kiedy Syn Człowieka nadejdzie! Mt 24.44

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΤΙΘΕΌΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ἈΝΘΡΏΠΟΥ Ο ΑΩ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz