2014-05-10

c002-140 Krafter 2014-05-09. Krawiec i Cunrad44 o bogach i religiach

c002-140 Krafter 2014-05-09. Krawiec i Cunrad44 o bogach i religiach
c002-140,, 2014-05-09
Aldatal44 :⊕: ,, Catholic Roman Calendar ✝

BARDZO PROSZĘ, ROZSYŁAJ, POLECAJ TEN ARTYKUŁ znajomym ludziom!

W piątek, 2014-05-09, u Enklawa.net nadawał słuchowisko Krawiec. Zatelefonowałem do jego słuchowiska i rozmawialiśmy na różne religijne tematy.

Teraz zamieściłem zapis tamtego słuchowiska długi na 3h32m w całości, niepodzielony.
lub

Udało mi się otworzyć tamten plik w przeglądarce www Opera.


Czy Jesus to dobry bóg i dlaczego niedobry?
Co znaczy prawidłowo i oryginalnie to greckie słowo "anti" a więc i słowo pochodne "AntiChristos"?

Czy Cunrad44 jest bogiem i jak (nie)wielkim?

I jeszcze wiele innych ciekawych zagadnień i objawień…
Z tego słuchowiska dowiesz się, jak powstał wszechświat i życie na Ziemi i że nie za sprawą "Boga Stwórcy" Jahu/Jesu z Biblii!

Zapraszam do cierpliwego i uważnego słuchania!


Dla ułatwienia i lepszego zrozumienia, proponuję pomagać sobie tym poniższym spisem treści:


SPIS TREŚCI SŁUCHOWISKA


od 12m40s do 30m50s
Jacek Blacha

od 30m54s
Cunrad44 mówił

32m18s
Anti - co znaczy to słowo naprawdę?

Sprawdź sam prawdziwe, oryginalne znaczenie tego hellenskiego, greckiego słowa "anti" w słowniku:
Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu

anti - znaczy 1. naprzeciw 2. zamiast
anti - nie znaczy "wróg"!

"Anti" jako naprzeciw w nazwach 'Ant(i)Arktyka', 'Ant(i)Arktyda':


A tak sobie Jesusowcy wyobrażają "AntiChristosa":


36m04s
Arius, Arianism, Ariusz, ArianizmArianism wyznawał, że "Jesus był 'tylko' człowiekiem" a nie współistotnym Bogu Jahu - "Bóg Syn".

""Arianie odrzucali doktrynę o Trójcy, uznając ją za niebiblijną. Ariusz twierdził, że Jezus Chrystus jako syn Boży jest poddany Bogu (J 10,29-30; 1 Kor 15,27), że został stworzony przez Ojca[4], co oznaczało, że „był czas, kiedy nie było Syna”, kiedy nie było nikogo przy Bogu Ojcu. Zanim Syn został stworzony/zrodzony, nie istniał (por. Prz 8,22-25; 1 Kor 1,30). Dotyczyło to czasu przed tym, jak stał się człowiekiem (Wcielenie).""

JA, Cunrad44 jestem (królem) Cuningiem Vandali i Gotów, a nasi dawni przodkowie, ci pochodzący z Pomorza i dorzeczy Odry i Wisły - Vandale i Goti/Goci byli także wyznawcami właśnie tego Arianismu!
""Pod wpływem działalności Wulfili i jego następców Germanie początkowo skłonni przyjąć trynitaryzm odrzucili tę doktrynę i stali się gorliwymi arianami[2].""


36m40
Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary (credo Ecclesii Romany)
Jesus był i jest pełnym Bogiem, współistotnym i tożsamym z Bogiem Adonai Elohim Jahu i to jest bogiem wszechmogącym itd.
""
współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.""


47m35s
Świadkowie Jehowy byli prześladowani za to, że trzymali się dosłownie nauk Jesu z Biblii.


48m20
Mennonici, Amisze


52m00
Czy Jesus był synem szatana, czyli swego tajemniczego "ojca, który mnie posłał" do narodu Israela?
Jesus przebywał, spędzał czas przez 40 dni z "szatanem"!! na pustyni, gdzie im usługiwali "aniołowie"… (wakacje?!…)
Mk 1. 12,13
""12 Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. 13 Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.""

A przy okazji, zwracam uwagę, że po swojej męczeńskiej śmierci Jesus "zstąpił do piekieł"!! - wedle doktryny kościoła (wrócił do domu?!…).


54m40s
Jesus wpędza duchy nieczyste w wielką trzodę świń i potem 2000 żydowskich świń potonęły w jeziorze!
Mk 5. 12,13
""12 Prosili Go więc: "Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli". 13 I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze.""


1h04m33s
Israelsko-Chrześcijanski bóg Jahu Adonai Elohim, kiedy stworzył Adama na swoje podobieństwo własne (humanoidalne):

Israelsko-Chrześcijanski bóg Jahu Adonai Elohim (ojciec boga Jesu), kiedy spotkał się na górze Sinai z Mosesem, Mojżeszem i nauczył go Judaismu i przekazał mu Tora, Prawo.


1h11h03s
Dlaczego Jesus mówił po aramejsku?
""Gdy około 500 roku p.n.e. Persowie poszukiwali języka zrozumiałego dla wszystkich mieszkańców ich rozległego imperium, wybrali aramejski.

Pod koniec pierwszego tysiąclecia p.n.e. aramejski dominował już niepodzielnie. Hebrajski i sumeryjski były martwe i używano ich tylko w liturgii, akadyjski wymierał, a greki i perskiego używały tylko elity. Od Iranu aż po Egipt w mowie i piśmie większość ludności używała aramejskiego.""


1h13m08s
Simon Sebag Montefiore ujawnił, że imperator Constantinus, Konstantyn sam próbował ustanowić kult siebie samego jako Christosa! Constantinus, Konstantyn przedstawiony jako kolejne wcielenie Jesu zwanego Christem.
Jak się okazało, imperator Constantinus nakazał przygotować swój grobowiec jako wielce udekorowany i ozdobiony symbolem ChiRho:
a dodatkowo nakazał otoczyć ten swój własny grobowiec, sarkofag, kamiennymi grobowcami 12 apostołów Jesu z Nazaret!

Kościół Świętych Apostołów

""Oryginalna świątynia została ufundowana około roku 330 przez cesarza Konstantyna Wielkiego, który uczynił Konstantynopol stolicą cesarstwa rzymskiego. Budowę ukończono jednakże dopiero za panowania syna i następcy Konstantyna – Konstancjusza II, który złożył w nim doczesne szczątki swojego ojca. Kościół został poświęcony dwunastu apostołom – uczniom Jezusa Chrystusa. Intencją cesarza było, aby zebrać w nim relikwie pochodzące od wszystkich apostołów. ""

A po środku tamtych grobów jesusowych apostołów, miał być grób właśnie samego imperatora Constantina, Konstantyna!
Jednak i syn Constantina i inni uznali takie zamiary imperatora Constantina za za bardzo świętokradcze i odstąpili od wykonania planów i woli imperatora Constantina zwanego Wielkim…
Dlatego imperator Constantinus, Konstantyn Wielki jednak NIE został czczony jako Nowy Christos, jako ten "Jesus po ponownym przyjściu"…
1h20m18s
"Masa krytyczna" = "Critical mass"
reżyser: Mike Freedman
film dokumentalny, USA, 2010, 101 min.
"""Do 2050 roku liczba ludności na świecie przekroczy 9 bilionów. Reżyser filmu "Masa krytyczna" wraz z naukowcami i ekspertami zastanawia się, jak stale powiększająca się populacja poradzi sobie z kryzysem energetycznym i eksploatowaniem zasobów naturalnych Ziemi.
W 1947 roku John Calhoun przeprowadził eksperyment. Przez kilkanaście lat obserwował populację szczura wędrownego, której stworzył idealne warunki do życia i rozmnażania się. Przestrzeń, w której żyły gryzonie, Calhoun podzielił na cztery osobne pomieszczenia, połączone rampami. Liczba zwierząt nigdy nie przekroczyła 200 osobników na 1000 metrów kwadratowych. Jednak pierwsze niepokojące oznaki pojawiły się już przy zagęszczeniu populacji do 150 szczurów w pomieszczeniu. Zwierzęta stały się agresywne, atakowały się wzajemnie, zmieniły się ich zachowania seksualne, samice przestały opiekować się potomstwem. W efekcie naukowiec odnotował 96-procentową śmiertelność gryzoni w dwóch z czterech pomieszczeń. Obserwacja zwierząt pozwoliła naukowcom wyciągnąć wnioski, że przeludnienie może podnosić poziom stresu i wyzwalać agresję, a co za tym idzie - wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Mike Freedman kręcił "Masę krytyczną" w pięciu krajach. Dokument został wzbogacony wywiadami z czterdziestoma wiodącymi ekspertami i naukowcami, którzy zastanawiają się, jak wzrost populacji ludzkiej wpłynie na wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety. """


Dramatyczne ostrzeżenie przed nadmiernym przyrostem populacji ludzi na Ziemi!
(Zobacz koniecznie!)
od 1h26m18s
Jacek Blacha


1h27m27s
W Wielkiej Brytanii także zajmują się religiami i sprawami religijnymi i prowadzone są wielce ciekawe debaty religijne. Przykładem niech będzie brytyjski bardzo popularny program "BBC The Big Questions" = "BBC Wielkie Pytania" #BBCTBQNp. wielce ciekawa debata z poprzedniego tygodnia o bogu:
"Czy jest bardziej racjonalne, aby wierzyć w Boga?"
BBC The Big Questions 4/5/14 - Is it more rational to believe in God?

Dlatego moja krytyka czczenia Biblii i jej biblijnych bogów, wcale nie jest skoncentrowana tylko na Polsce i polskich sprawach, ale na zasięg wielonarodowy.


Islam przejmuje Europę stopniowo1h33m03s
Bóg Jan Paweł 2, biskup Romy, wódz Ecclesia Romana wzywał Ducha AntiChrista Cunrad44'a, aby zstąpił na naszą ziemię i odnowi jej oblicze religijnie.
""Pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w 1979r.
Wizyta w Warszawie 2 czerwca 1979r. w przeddzień Święta Zesłania Ducha Świętego""


"Ja syn polskiej ziemi,
a zarazem ja, Jan Paweł II, papież,
wołam wraz z wami wszystkimi:
'Niech zstąpi Duch Twój…,
Niech zstąpi Duch Twój,
i odnowi oblicze ziemi - tej ziemi!"

I oto u jaru Zero Ery44 (2012 roku),
zstąpił AntiChristos44 Bóg Cunrad44 Bodhisattva Buddha Maitreya,
aby odnowić duchowość i religijność na Ziemi - Tej Ziemi.


1h36m30s
Wakan Tanka, Manitu, Manitou, Orenda, Wielki Duch, Great Spirit


od 1h37m16s do 1h40m58s
Jacek Blacha

od 1h47m24s do 1h50m00s
Jacek Blacha1h50m20s
O słuchowisku "Teoria Chaosu", Claude mOnet i wydaniu z 2013-11-08 na temat Cunrad44'a AntiChrista44 "Czterdzieści i Cztery"
Audycja 08/11/13: „A jego imię czterdzieści-i-cztery – Cunrad44 (gość)”1h58m15s
1h59m44s
Twitter Cunrad44'a
https://twitter.com/C44SS trochę po vandalscu, po polsku2h00m30s
Czy Jesus był "zbawicielem" = "spasem"?
Jeżeli Jesus prawdziwie był jakimś zbawicielem, to OD CZEGO i kogo zbawił Jesus jako ten "zbawiciel"?!* A oto jak pokrętnie, zawikłanie i bezsensownie głupio tłumaczy zbawienie przez Jesu z Biblii jego czciciel mnich katolicki Jacek Salij:

Tam widoczna jest wyraźnie ta typowa metoda czcicieli Jesu - na zadane proste pytanie - odpowiedzieć zalewem mnóstwa słów i wyrażeń niezrozumiałych, zawikłanych pojęć i zagadać temat tak, aby nie udzielić prostej i sensownej odpowiedzi…

Tam jest nieco mniej zawikłane wyjaśnienie, ale nadal dokładnie nie wiadomo o co chodzi z tym rzekomym "Jesus jest zbawicielem" - ale od czego?
""Definicja chrześcijańskiej doktryny zbawienia brzmi tak: „Zbawienie jest wybawieniem z wiecznego potępienia za grzech, jako dar łaski Bożej, dla tych którzy przyjęli przez wiarę Boże warunki pokuty i wiarę w Jezusa Chrystusa.” Zbawienie możliwe jest wyłącznie w Jezusie (ew. Jana 14.6; Dzieje Apostolskie 4.12), a jego zabezpieczenie, pewność i bezpieczeństwo zależy wyłącznie od Boga.""

Z tego wynika, że to nie Jesus jest "zbawicielem" ale jakiś niewiadomy "dar łaski Bożej"!
A "jego zabezpieczenie, pewność i bezpieczeństwo zależy wyłącznie od Boga" - czyli pranie mózgów setkom milionów ludzi, jakoby to Jesus był zbawicielem jest mega oszustwem na historyczną skalę, bo nawet sami chrześcijanie przyznają, że to sam Bóg Israeala Jahu Adonai Elohim (nazywany "Ojciec") jest tym faktycznym "Zbawicielem" a NIE jego zakatowany na śmierć rzekomy syn Jesus!2h06m

Biblia zawiera sprzeczne ze sobą informacje!


2h06m 30s
Biblia Chrześcijan informuje, że zbawionych zostanie tylko 144000 Israelitów, czyli po 12000 z każdego i mitycznych 12 plemion narodu (synów) Israela!

Ap 7 = scena "opieczętowania" 144,000 członków 12 plemion Israela, którzy nie zostaną zniszczeni ale zostaną "zbawieni" od zguby…

Ap 7. 4
""4 I usłyszałem liczbę opieczętowanych:
sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych
ze wszystkich pokoleń synów Izraela: ""

Krawiec zapytał, czy może to jest "nowa jakość", "nowe reguly", jakaś sprawa dawna z tymi 144,000 zbawionymi "synami Israela" a w "nowym przymierzu" po śmierci Jesu, to już wszyscy inni też będą zbawieni… (włączając w to Polaków, Katolików)
Odpowiadam, że zapis o tych 144,000 Israelitów opieczętowanych dla zbawienia jest właśnie w tej Jesusowej Apokalipsie! To tamta wizja właśnie od samego Jesu pochodzi!
Polecam poczytać część 7. Apokalipsy w Biblii chrześcijanskiej!2h07m50s
Gry wojenne, War Games - film
Wniosek:

"Czasami, jeśli szanse na twoją wygraną są tak małe i znikome, to
najlepszym rozwiązaniem może być odmówienie grania w taką grę!"

"Jeśli gra jest nieuczciwa, to może lepiej jest NIE grać w tą nieuczciwą grę!"

Jeżeli w Religii Jesu, szansa na zbawienie jest tak mała, to
może lepiej jest nie grać w tę chrześcijanską grę - Religia Jesu?2h15m12s
Bóg Jan Paweł II przeniósł swój popęd seksualny na wyidealizowaną boską Marię i ją wielbił, nawet zaniedbując kult Jesu i boga Jahu.

""Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.""

Jak dla mnie, to takie deklaracje nie tylko, że są bluźniercze i świętokradcze w Judaismie i jego odmianie - Chrześcijanstwie, ale są też zauważalnie seksualnym wyznaniem miłości!


Nagość w chrześcijanstwie - Maria z cycuszkiem na wierzchu:
od 2h16m34s
Marius uczestniczył


2h20m46s
O LightWorker'ach

JA,Cunrad44 nie mam pojęcia o tych Light Workers, to jakaś inna religia, organizacja…
Znalazłem o nich niewiele:
2h22m
Synkretysm religijny


Reinkarnacja


Bill Hicks o nowej religii synkretycznej

""Let’s create a new philosophy! What do you say?
Let’s create a new religion! What do you think?""2h24m35s
AntiChristos Bóg Cunrad44 Czterdzieści i Cztery wzywa Pastafarian, czyli wyznawców Latającego Potwora Spaghetti do nawracania się i przyjmowania wyznania Cunrad44'a - Religia44 Naturalnej Świętej Mądrości, Buddyzm Tęczowej Drogi, Buddhism Germanski.

Pastafarianie! zarejestrujcie Związek Wyznaniowy Cunrad44'a!2h28m30s
Dlaczego ateisci nie popełniają samobójstwa kiedy życie jest trudne i przykre?!

Jeżeli NIE ma żadnego boga, nie ma żadnej duszy, to
po co męczyć się w tym trudnym życiu, ateisto?!
Czyż nie jest racjonalniej i rozsądniej, aby w czas trudów,
po prostu popełnić samobójstwo, ateisto?2h31m05s
Jakie wymogi trzeba spełnić aby zostać wyznawcą Cunrad44'a Spasa?

Na wstępie niewiele:
Trzeba mnie uznać za człowieka wartego wysłuchania i zapoznania się z moimi nowymi poglądami na rzeczywistość - światopoglądem Cunrad44'a.


2h34m
Kogo Cunrad44 uznaje za swego "wyznawcę"?
Ateiści, racjonaliści, agnostycy - też mogą zostać wyznawcami Cunrad44'a!2h40m20s
Teoria Mądrości Cunrad44'a

Zasada Usadadnionej Głupoty:
"Nie ma takiej głupoty (głupiej rzeczy), której
ktoś 'jakoś' by nie potrafił uzasadnić…"

"Jeśli chciałbyś uzasadnić jakąś głupotę, to zawsze 'jakieś' uzasadnienie znajdzie się…"2h46m30s
Wielkie Objawienie Boga Cunrad44'a o Stwórcy Praw Przyrody

W Religii44 Cunrad44'a nie ma Boga "Stwórcy świata" ale jest
Bóstwo "Stwórca Praw Przyrody".

Religia44 wyznaje koncepcję Ewolucji Wszechświata.2h53m00s
Czy naprawdę papież Franiszek wierzy w boga Jesusa?!

Jest sposób na to, aby to sprawdzić! Niechaj Papież wypije truciznę na dowód swojej wiary w Jesusa, tak jak napisano w Pismie!:

Mk 16. 16,17
"""
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.
"""

A ilu to ludzi uzdrowił papież Franciszek, przez nałożenie na nich swoich rąk?!2h56m00
Marius o filmie "Ja, robot", "I,robot"2h57m28s
Cunrad44 o Sztucznej Inteligencji, AI3h01m17s
Cunrad44 twierdzi, że biodiversity, różnorodność biologiczna (także ta w obrębie samego gatunku człowiek) jest niezbędna i konieczna do przetrwania ludzkiego gatunku, do przetrwania ludzkości.
3h03m50s
Teoria Chaosu

"Jurassic Park", "Park Jurajski"
"""Park Jurajski (tytuł oryg. Jurassic Park) – opublikowana w 1990 r. powieść amerykańskiego pisarza Michaela Crichtona. Często uznawana (podobnie jak Frankenstein Mary Shelley) za ostrzeżenie przed nierozważnym „bawieniem się” biologów w Stwórcę. Książka wykorzystuje matematyczną koncepcję teorii chaosu i jej filozoficzne implikacje"""
od 3h15m34s do 3h19m22s
zaburzenie transmisji, nadawania, przerwa w nadawaniu

W czasie tamtej przerwy w nadawaniu Krawiec zadał pytanie mniej więcej takie:
""Wyobraź sobie, że od tego swojego nadrzędnego Wielkiego Bóstwa dostałeś wielką moc i władzę i możliwość czynienia cudów, dowolnej rzeczy, którą być chciał robić.
W takim przypadku, jak wykorzystałbyś taką wszechmoc?
Jakich cudów byś dokonał? Co byś wtedy robił?""

A potem JA,Cunrad44 wypowiedziałem Krawcowi moją odpowiedź na to pytanie…
Ponieważ ta odpowiedź nie zachowała się, więc może odpowiem na to pytanie innym razem, przy innej okazji.RÓŻNE ODNOŚNIKI

Filmy:
Avatar (przez James Cameron)


Występująca w filmie Avatar tamta tajemnicza siła przyrody Eywa, jest podobna w Religii44 Boga Cunrad44'a do tego właśnie Wielkiego Bóstwa Przyrody Wakan Alo (jak Wakan Tanka, Manitu, Great Spirit).:⊕:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz