AldaTal44

Aldatal44 jest nowa(ale pradawna) rachuba czasu solarna, czyli oparta na astronomicznych zjawiskach związanych z zależnościami między gwiazdą Sol a planetą Ziemia, Erda.

Rokiem Zero dla Ery44 był rok 2012 GRC= Gregorian Roman Calendar.

Aldatal44 nie jest "kalendarzem", bo nie używa romanskich dni "calenda".
Aldatal44 jest solarną rachubą czasu a nie lunarną, dlatego nie używa "miesięcy" lunarnych (satelita Miesiąc).

1 pełny oblot Ziemi wokół Sola (Słońca) trwa 1 jar, czyli 266 dieni, 266 dni.

Aldatal44 ma 4 pory jaru (roku), dlatego w trwaniu jaru ma
4 początki pór jaru i
4 środki pór jaru stąd też 44 <= 4+4
Te 4+4 przełomowe dni dają u Aldatal44 4+4 czasy świąteczne - 4 większe święta i 4 mniejsze.Inne:
https://www.google.pl/#q=Aldatal44

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz