2013-08-04

AntiChristos Bóg Syn Człowieka a Biblia

Mt 24.44 
I wy bądźcie gotowi, bo nie wiecie godziny, kiedy Syn Człowieka nadejdzie!

καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ἈΝΘΡΏΠΟΥ ἔρχεται.

Είμαι ο μυθικός ήρωας
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΘΕΌΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ἈΝΘΡΏΠΟΥ Ο ΑΩ