2013-11-13

Roman Zając. Liczby Boga i liczba Bestii. 666

Roman Zając
Liczby Boga i liczba Bestii

http://www.katolik.pl/liczby-boga-i-liczba-bestii,23343,416,cz.html

Jako AntiChristos44 polecam tamten ciekawy tekst Romana Zająca na temat dziejów tamtej mistycznej liczby "666" wspomnianej w "Objawieniu Jesus'a (przez Joana)".

Najbardziej mnie zaciekawiła i najbardziej mi się podobała tamta część rozmyślań Romana Zająca:

Symbol ludzkości

Ja osobiście preferuję hipotezę, że liczba ta symbolizuje ducha Antychrysta (por. 1 J 4, 3), a więc coś, co Jan Paweł II nazywał cywilizacją śmierci. W Ap pojawia się stwierdzenie, że 666 jest „liczbą człowieka” (arithmos gar anthropou estin), nie musi to jednak oznaczać, że należy szukać Antychrysta jako konkretnego przedstawiciela rodzaju ludzkiego. Niewykluczone, że greckie słowo „anthropos” ma w Ap 13, 18 charakter rodzajowy, a wówczas mogłoby być tłumaczone jako "ludzkość". W takim sensie słowo "człowiek" pojawia się choćby w Ap 16,18, co wspiera argument, że liczba 666 symbolicznie odnosi się do ludzkości, a nie do jednostki. Warto tu zauważyć, że szósty dzień Stworzenia to dzień, gdy został powołany do istnienia człowiek. Tu mamy zwielokrotnienie szóstki, jakby człowiek wyniesiony został do rangi absolutnej. Pierwsza pokusa Węża skierowana do ludzi brzmiała: "Będziecie jak bogowie, decydujący o tym, co jest dobre a co złe" (słowo "jada" – poznać, można przetłumaczyć właśnie jako "decydować"). Od tego momentu ludzkość ciągle ulegała pokusie budowania cywilizacji bez Boga. Czy współczesna cywilizacja nie jest właśnie urzeczywistnianiem tego pierwotnego grzechu? A taki świat, w którym ludzie ośmielają się decydować, co jest dobrem, a co złem (głosząc np., że aborcja jest, w pewnych przypadkach, „dobrem”), może być nazwany cywilizacją Antychrysta. Liczba 666 byłaby więc symbolem ludzkości, która uległa zgubnej iluzji stawiania siebie w miejsce Boga. Ale to także oczywiście tylko hipoteza.


Zaiste, ja, AntiChristos44, także rozumiem tę mistyczną liczbę "666" jako symbol nowej "Cywilizacji Antychrysta" = "Cywilizacji AntiChristos44'a", symbol "Nowej Ludzkości", która to ludzkość organizuje swoje istnienie i harmonijne funkcjonowanie w naszym środowisku naturalnym w oparciu o odwieczne, nieuniknione Prawa Przyrody, a NIE w oparciu o lekceważone i omijane prawa "Boga z Biblii", czyli w oparciu na fikcji ("przenośni") literackiej i starożytnych mitach i baśniach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz