2014-06-19

Paragraf 44 Czterdzieści i cztery

Prawo prasowe

Art. 44.
1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności .
2. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na
szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz