2014-04-16

c002-117 Przodki Vandale i Goti u Odry i Wisły. Ecclesia. Chłopi, Żurawlów

c002-117 ,, 2014-04-16


Tokfm, OFF Czarek
http://audycje.tokfm.pl/audycja/67
OFF Czarek 2014-04-16 12:00 Z prof. Aleksandrem Bursche o wędrówce ludów

Prof. dr hab. Aleksander Bursche
http://www.mpov.uw.edu.pl/pl/wykonawcy/prof-dr-hab-aleksander-bursche

"Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły"

http://www.mpov.uw.edu.pl/pl/projekt


Tamten projekt znakomicie pokazuje, dlaczego ja odwołuję się do przedsłowianskich mieszkańców dorzeczy Odry i Wisły, do germanskich Vandali i Gotów.


****
Tokfm Połączenie
Jakub Janiszewski
Tadeusz Bartoś, Adam Szostkiewicz
O Ecclesii Romany u Polski, o parafii u Jasienicy, kap. Lemańskim
O całkowitej władzy biskupa
Ludzie Ecclesii są tak uzależnieni od władzy i struktur Ecclesii, że mają przez te uzależnienia, blokowaną możliwość wolnego myślenia i wypowiadania się.

T Bartoś: Franciszek tego systemu nie naprawi. On jest zajęty innymi sprawami a tych nie bardzo rozumie. Franciszek jest człowiekiem tego systemu.

Wielce ciekawe wypowiedzi Tadeusza Bartosia o niemożności zmian u Ecclesia Romana.


#Cunrad44
Nawracajcie się więc na wyznanie Cunrad44'a - przychodźcie do Spasa Cunrad44a i Religii Mądrości!
Zamiast Jesu PseudoChrista, zacznijcie wyznawać
Cunrad44a AntiChrista!****
Światopodgląd, Agnieszka Lichnerowicz

Małgorzata Jabłońska, Barbara Siegieńczuk
Rozmowa o zmaganiach Chłopów od Żurawlów przeciw korporacji Chevron w obronie wód.
http://occupychevron.tumblr.com/

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/51,96856,14229771.html


Dzień walk chłopskich
http://viacampesina.org/splash/17april/2014/


Międzynarodowy ruch chłopski Via Campesina
http://viacampesina.org/en/

http://cia.media.pl/zurawlow_potrzebujemy_ciebie

http://www.kurierlubelski.pl/artykul/519977,zurawlow-chevron-chce-szukac-lupkow-mieszkancy-protestuja,id,t.html

http://www.lewica24.pl/polska/3519-zurawlow-miedzynarodowa-petycja-przeciwko-bezprawnej-dzialalnosci-chevronu.html


=

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz