2014-05-13

c002-144 Wojciech Lemański i Jasienica

c002-144 ,, 2014-05-13 
Aldatal44 :⊕: ,,  Catholic Roman Calendar ✝
:⊕:
Niesamowity artykuł o kap. Wojciech Lemański i jego parafii Jasienica i jego konflikcie z bisk. Hoserem.
====

Janusz Schwertner, Redaktor Onet Wiadomości

Modlitwa za Jasienicę

Kim jest ks. Woj­ciech Le­mań­ski? Du­chow­nym ko­cha­ją­cym dia­log czy su­ro­wym ka­pła­nem bez­li­to­śnie ka­rzą­cym swo­ich pa­ra­fian? Czy praw­dzi­wy ks. Le­mań­ski to ten z te­le­wi­zji czy ten, któ­re­go nie­któ­rzy miesz­kań­cy Ja­sie­ni­cy się boją? Ja­nusz Schwert­ner, dzien­ni­karz Onetu, od­kry­wa nie­zna­ne dotąd ob­li­cze by­łe­go pro­bosz­cza.


#Cunrad44

Czytając tamte opowieści o kapłanie Wojciech Lemański i jego działaniach u Jasienica, mam wrażenie, że to jest tak skomplikowana i zawikłana sytuacja, że chyba mało kto wie o co tam chodzi, a tamci biedni ludzie chyba nie wiedzą, komu naprawdę mogą ufać.

:⊕:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz