2013-11-13

666 symbol "Zwierza=Człowieka"


13:18
"Tutaj jest mądrość.
Kto ma rozum,
niech tę liczbę tego zwierza obliczy;
jest to bowiem liczba człowieka.
A ta liczba jego jest 666."

"Objawienie Jesusa (przez Joana)" przez AntiChristos44'a

Porównaj z oryginałem po hellensku,grecku:
http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/rev13.pdf

Dlatego ja, Cunrad44, święty AntiChristos44, Bóg Ewolucji, objawiam, że
owa mistyczna liczba "666" to jest symbol:
"zwierza=człowieka", "człowieka, który jest zwierzem",
"ludzi, którzy są zwierzami", "ludzi, którzy wierzą w to, że są zwierzami",
"ludzi, którzy wierzą w Ewolucję", "ludzi, którzy wyznają Religię44",
"ludzi, którzy wyznają Światopogląd666",
"ludzi, którzy wyznają Ideologię666",
"ludzi, którzy wyznają Religię666", 
"ludzi, którzy wyznają światopogląd oparty na Mądrości i Ewolucji",
"ludzi, którzy wyznają ideologię opartą na Mądrości i Ewolucji",
"ludzi, którzy wyznają religię opartą na Mądrości i Ewolucji", 
"ludzi, którzy budują nową i nowoczesną Cywilizację666 opartą na Mądrości i Ewolucji".

W pewnym zakresie obie te symboliczne liczby "44" i "666" są ze sobą wymienne, ponieważ na swój sposób odnoszą się do tej samej symboliki i tej samej ideologii.
Zarówno "liczba tego zwierza = AntiChristos44'a" = "liczba jego imienia" = "44", jak i
"liczba tego zwierza = człowieka" = "666",
symbolizują ideologię i cywilizację nowych czasów, przyszłych pokoleń ludzkości,
oparte na powrocie do odwiecznych praw przyrody, praw natury, praw mądrości naturalnej,
oparte na harmonijnym, zrównoważonym spółistnieniu Z przyrodą i jej prawami
a nie PRZECIW przyrodzie i PRZECIW, WBREW prawom przyrody.

Ta mistyczna, symboliczna liczba "666" jest więc symbolem tej naszej nowo powstającej "cywilizacji nowej ery", Era44'y = Cywilizacji AntiChristos44'a = Cywilizacja666 = Cywilizacja44 .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz